Koncert Martiny Kociánové a Tria Amadeus

Publikováno: 22.11.2021

Srdečně vás zveme na koncert Martiny Kociánové a Tria Amadeus, který se bude konat ve středu 8. prosince 2021 v 19.00 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudebních večerů.

Trio Amadeus hraje v obsazení Karel Dohnal – 1. klarinet, František Hlucháň – 2. klarinet, Petr Hlucháň – fagot. Název tria je odvozeno od jména geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Z jeho děl vychází i repertoár souboru, který je obohacen o díla českých mistrů jako F. Kramáře, V. Nudery, J. Venta. Velkou část repertoáru tvoří úpravy pro zajímavé obsazení dva klarinety a fagot, jejichž autorem je František Hlucháň. Na svých koncertech trio spolupracuje s rozhlasovou a televizní moderátorkou a koncertní pěvkyní Martinou Kociánovou.
Martina Kociánová si původně vybrala profesi historičky Tento obor, konkrétně historii a muzeologii, vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě. Současně vystudovala i ostravskou Lidovou konzervatoř. Přestože vystudovala klasický zpěv, tak do divadla vstoupila prostřednictvím muzikálu. Poté se už ale zaměřila především na klasickou hudbu. Mezi nejčetnější patří spolupráce s kytaristou Lubomírem Brabcem, houslistou Jaroslavem Svěceným či Wihanovým kvartetem. Zároveň spolupracovala či spolupracuje s řadou těles, například Severočeskou filharmonií, Královéhradeckou filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava. Koncertovala nejen na domácích scénách, ale také v Německu, Rakousku, Japonsku či na Kypru. S Triem Amadeus vystupuje od roku 2001 a právě pro jejich společné koncerty vznikají veškeré úpravy árií pro mezzosoprán a dechové trio.