577. LHV Martina Kociánová & Trio Amadeus

Publikováno: 24.05.2022

Ve čtvrtek 5. května Vás srdečně zveme do Smetanova domu na 577. Litomyšlský hudební večer, který z důvodu coronavirových opatření musel být již třikrát přeložen. Večerem nás od 19.00 hodin provede rozhlasová a televizní moderátorka a koncertní pěvkyně Martina Kociánová, která zazpívá písně a operní árie z děl W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. F. Händla, G. Bizeta a mnoha dalších v doprovodu komorního tělesa Trio Amadeus. Velkou část repertoáru tvoří úpravy pro zajímavé obsazení dva klarinety a fagot, jejichž autorem je František Hlucháň. Vstupenky a abonentky, které si diváci zakoupili na původní produkce 16. 12. 2020, 8. 6. a 8. 12. 2021, zůstávají platné i v novém termínu. Těšíme se ná vás.