Opera pod májovým nebem 2018

Publikováno: 28.05.2018

V sobotu 26. května od 18.30 hodin se na dolní části Smetanova náměstí uskuteční již 9. operní galavečer s názvem Opera pod májovým nebem. Na podiu před sochou Bedřicha Smetany vystoupí čtyři mladí talentovaní pěvci, kteří možná za několik málo let, díky svému výjimečnému nadání, překročí hranice naší země a postaví se na prkna světových operních scén. "Chceme pěveckým začátečníkům zprostředkovat neocenitelnou zkušenost zazpívat si s profesionálním orchestrem před odborným a znalým publikem," připomíná ideu Opery pod májovým nebem hlavní organizátor, ředitel Smetanova domu Leoš Krejčí, který bude akci provázet slovem.

Na programu operního galavečeru zazní to nejlepší z tvorby W.A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Rossiniho, A. Dvořáka a dalších. Účinkovat budou: Veronika Holbová - soprán, Václava Krejčí Housková - mezzosoprán, Daniel Matoušek - tenor a Roman Hoza - baryton. Orchestr Moravského divadla Olomouc řídí dirigent Adam Sedlický.

Vstupné pro návštěvníky koncertu je dobrovolné. V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Smetanova domu.

Zvláštní poděkování patří mecenášům, bez jejichž finanční pomoci by podobný projekt nemohl být realizován, zvláště pak Arnoštovi a Marcele Maiwaldovým, Marii Zoubkové a Miroslavovi Kroupovi, dále také partnerům akce Michaele a Milanovi Kotlárovým, Radkovi a Jitce Hübnerovým, Zdeňkovi Horákovi, Michalovi a Zuzaně Smetanovým, Lucii a Václavovi Škeříkovým, Markétě a Kamilovi Hrbáčkovým, Iloně a Martinovi Jonášovým, Evě a Josefovi Kořínkovým, manželům Královým a manželům Škeříkovým.