Prodej abonentek pro jarní divadelní sezonu bude zahájen 19. března

Publikováno: 06.03.2018

Od 2. do 15. dubna 2018 budou v informačním centru v prodeji uvolněné a nové divadelní abonentky.
Volný prodej vstupenek na jednotlivá představení bude probíhat od 16. dubna 2018 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161) nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před představením v den konání.
Cena divadelního abonmá: 1. pořadí 870 Kč / 2. pořadí 800 Kč / 3. pořadí 780 Kč (balkon vpravo a vlevo).
Vstupné na jednotlivá představení: 360 Kč / 320 Kč / 290 Kč.
Seznam abonentních titulů naleznete v sekci program/divadlo. Abonentní tituly jsou označeny modrým písmenem „A“ , text představení začíná poznámkou „abonentní představení“.