554. LHV: FANDANGO

554. LHV: FANDANGO

Čtvrtek

26.10.

19:30

Den Datum Čas
Čtvrtek 26.10.2017 19:30

Prezentovaný projekt FANDANGO je přípomínkou běžné hudební praxe 17. a 18. století. Představí dnes již neobyčejnou kombinaci dvou cembal a barokních kastanět. Španělský tanec FANDANGO má velmi podmanivý rytmus, který nedal spát mnoha významným skladatelům. Dokonce i známé Bolero M. Ravela bylo nazváno původně FANDANGEM. Další španělský tanec rozšířený do celého světa FOLIE D´ESPAGNE zazní stejně jako FANDANGO během večera hned ve dvou různých provedeních.

V podání vynikajících mladých cembalistek českého původu Lucie GUERRA ŽÁKOVÉ a Petry ŽĎÁRSKÉ bude za doprovodu kastanět představena hudba barokních a klasicistních mistrů. Světoznámá španělská tanečnice a hráčka na kastaněty Ludovica MOSCA navíc program ozvláštní o ukázku nejrůznějších barokních tanců.

 

Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ – česká cembalistka a varhanice žijící ve Španělsku. Obor varhany vystudovala na HAMU v Praze (prof. J. Hora, prof. J. Tůma), dále na vysokých školách CNSMDP v Pařízi (prof. O. Latry, M. Bouvard) a CESMD v Toulouse (prof. J. W. Jansen, M. Bouvard). Během studií podnikla stáž na HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER v Hamburku (prof. J. Ernst) a zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Obor cembalo začala studovat ve Francii na CESMD v Toulouse (prof. Y. Uyama Bouvard) a posléze na HAMU u prof. G. Lukšaitė – Mrázkové, kde se potkala s kolegyní Petrou Žďárskou. Kromě tohoto komorního seskupení také vystupuje v duu se Španělem Carlosem Arturo Guerra Parra na varhanních koncertech pro čtyři ruce a čtyři nohy nebo na dvoje varhany. Pravidelně je zvána na prestižní festivaly v České republice i v zahraničí. Mezi její poslední vystoupení patří účast na Mezinárodních hudebních festivalech Smetanova Litomyšl, Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, Festival de Músicas Contemplativas v Santiago de Compostela, Festival Internacional de Órgano de Morelia (Mexiko), dále koncerty v Notre-Dame v Paříži, v Chapelle royale ve Versailles aj. V letošním roce podnikla koncertní turné po Japonsku. Ve Francii a Španělsku premiérovala dílo P. Ebena na text J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora. Od roku 2011 pravidelně spolupracuje s Českým centrem v Madridu.

Petra ŽĎÁRSKÁ – nejúspěšnější česká laureátka Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Studovala ve třídě prof. Giedrė Lukšaitė – Mrázkové na AMU v Praze a u Yvese Rechsteinera a Jean Marc Aymse na CNSMD v Lyonu. Aktuálně dokončuje doktorské studiu na AMU. Jako téma své disertace zvolila zapomenuté cembalové skladby Josefa Antonína Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži. V roce 2013 založila společně s Lucií Guerra Žákovou soubor Prague cembalo duo, který má na kontě již řadu koncertů a projektů. Mezi ty nejúspěšnější patří FANDANGO ve spolupráci se španělskou umělkyní Ludovicou Mosca a Hudební putování s Charlesem Burneyem po Evropě s herečkou a moderátorkou Českého rozhlasu Vltava Janou Trojanovou. Pravidelně koncertuje v duu PRO ARTE BOHEMICA s flétnistkou Michaelou Ambrosi (historické flétny). Tento soubor byl vybrán Nadací Český hudební fond na Prémiovou listinu mladých umělců pro koncertní sezonu 2015-2016. Vystoupila na řadě festivalů v České republice i zahraničí: Mladá Praha, Tschechische Deutsche Kulturtage, Lípa Musica, Haydnovy slavnosti, festival Mediterránea, atd. Pedagogicky působí jako odborný asistent na Akademii múzických umění v Praze a od září 2016 také na konzervatoři v Pardubicích.

Ludovica MOSCA – všestranně talentovaná umělkyně světového renomé, původem Italka žijící ve Španělsku. Je renesanční osobností: klavíristkou, tanečnicí a hráčkou na kastaněty, malířkou a profesorkou klavíru, tance a kastanět na Escola Luthier – Música a také na škole Juan Pedro Carrerro v Barceloně. Studovala balet, španělský klasický tanec a flamenco ve třídě R. Contrerase a koncertní kastaněty u J. de Udaeta. Jejími učiteli barokního a renesančního tance byli např. T. Alves, Mª J. Ruiz Mayordomo, C. Gracio-Moura, A. M.  Gardette, F. Deniau či B. Gondoni. Koncertně vystupuje po celém světě (Evropa, USA, Latinská Amerika, Asie) a často působí jako lektorka kurzů zaměřených na barokní tanec, kastaněty a klavír. Od roku 2014 je za tímto účelem pravidelně zvána i na Akademii múzických umění v Praze. Jako tanečnice a hráčka na kastaněty vystupuje se sólisty i soubory, jako např. Orpheon Consort Vienna, Il Fondamento – P. Dombrecht, Le Tendre Amour, atd. Pravidelně vystupuje také v představení Molière la Balla. Nahrává pro španělský, belgický a mexický rozhlas a televizi a na svém kontě má mnoho CD pro kastaněty i klavír. Jako hráčka na kastaněty participovala na CD: Boccherini Integral Guitar Quintets s Almodis Ensemble, Violoncello Castañolero s I. Etxepare, Bach Sonatas & Partitas for violins N. Baltussenem.

www.fandanguitto.com                                                                                    
www.facebook.com/fandanguitto

Vstupné 150,- Kč

________________________
Děti do 15 let vstup zdarma
Přenosná abonentní vstupenka 800,- Kč
Přenosná abonentní vstupenka seniorská 550,- Kč

Abonentky a vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji od 11. září do 21. října 2017 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161).
Volné vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji od 24. října 2017 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před koncertem v den konání.
 

Změna programu vyhrazena.