561. LHV: FolkloreClassic

561. LHV: FolkloreClassic

Středa

16.5.

19:30

Den Datum Čas
Středa 16.05.2018 19:30

Mladá houslistka Markéta Janoušková ve spolupráci s Cimbálovou muzikou Jiřího Janouška v originální koncertním projektu na pomezí vážné a lidové hudby. Koncert propojuje dva žánry, jimž se tato mladá interpretka na vysoké úrovni věnuje. Na programu FolkoreClassic tak zazní úpravy lidových písní a melodií z moravsko-slovenského pomezí od Jiřího Janouška a Tomáše Drábka a díla z per skladatelů lidovou hudbou, folklórem, primáši hluboce ovlivněnými. 

,,Folklórem jsem obklopená odmalička. Jako dcera primáše jsem ani jinou možnost neměla. I když mé hudební vzdělání je klasické a sama sebe považuji především za houslistku vážné hudby, ve folkloru a různých lidových souborech jsem se vždy pohybovala. A paraleru mezi těmito dvěma žánry nacházím, zvlášt´ v hudbě z našeho koutku Evropy ,na každém kroku.      

O koncertu, kde by se propojovala cimbálová muzika s “vážným” houslovým výstupem jsem vždy snila. Prvním podnětem k faktické realizaci tohoto projektu mi však byla až nedávná interpretace Janáčkovy houslové sonáty. Bytostná spjatost geniálního skladatele s hlubokou melodikou moravské písně mě okouzlila. Dalším popostrčením vpřed bylo studium historie primášské tradice v Čechách k mé absolventské práci na konzervatoři. Rozhodla jsem se, že pro mě nastal čas, abych navázala na umění velkých českých houslistů vážné i lidové hudby. Po studiu skladeb a zvažováním dramaturgie, která by vyjadřovala úctu k oběma žánrům, ale přitom je ukazovala jiného pohledu si tedy dovoluji představit svůj FolkloreClassic.”

Účinkují:
Markéta Janoušková – housle
Kristýna Janoušková – zpěv
Michal Horsák – cimbál
Cimbálová muzika Jiřího Janouška

Vstupné 200,- Kč

________________________
Děti do 15 let vstup zdarma
Přenosná abonentní vstupenka 800,- Kč
Přenosná abonentní vstupenka seniorská 550,- Kč

Abonentky a vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji od 11. září do 21. října 2017 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161).
Volné vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji od 24. října 2017 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před koncertem v den konání.
 

Změna programu vyhrazena.