Zdeněk Nejedlý známý - neznámý? Svědectví fotografií

Zdeněk Nejedlý známý - neznámý? Svědectví fotografií

10.12.

-

21.12.

 

Přednášející: Hana Kábová a Petra Tomsová

 

Bohatě zachovaný soubor fotografií, uložený v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, velmi dobře dokumentuje veřejnou činnost i soukromý svět vědce a politika Zdeňka Nejedlého (1878–1962) v nejrůznějších podobách. Díky téměř 9.500 snímkům můžeme sledovat životní styl Z. Nejedlého a jeho rodiny během meziválečného období i za změněných politických poměrů po roce 1948. Fotografie nejen ilustrují Nejedlého způsob života, ale stávají se samy o sobě cenným pramenem pro jeho poznání. Charakterizujeme členy Nejedlého rodiny, zaměřujeme pozornost na jejich rodinný život, typické pracovní aktivity a trávení volného času (turistika, cestování, sport). Zajímají nás přátelské a společenské kontakty, prožívání svátků a slavností. Mnohé snímky vypovídají o Nejedlého roli v kultuře a jeho politickém postavení. Cennému souboru obrazových dokumentů se věnujeme rovněž se zřetelem k fotografickým technikám a k poškozením fotografií.
 

 

Výstava na malém sále bude přístupná zdrama, a to v termínu od 10.12. do 21.12. 2018 v době konání pořadů Smetanova domu. Mimo tyto dny bude otevřeno po telefonické domluvě na tel.: 461 613 239.

 

 

Výstavu Zdeněk Nejedlý a jeho rodina ve fotografii uvádíme ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.