Krajiny Josefa Černého

Krajiny Josefa Černého

20.5.

-

31.8.

Rodák z Horní Sloupnice, ročník 1956. Od roku 1977 občan, Litomyšle. Profesí stavař, nejprve jako projektant, později stavitel a spolumajitel malé rodinné stavební firmy.

Jako samouk začal v roce 2018 pastely a temperou zachycovat krásnou českou krajinu. Většina obrázků je z okolí Litomyšle. Zachycuje proměnu přírody od brzkého jara po zimní období. Dominujícím prvkem jsou stromy a cesty, které dotváří malebnost vesnické krajiny. Další a neodmyslitelnou součástí je obloha. Je zachycena od jasné letní, přes bouřkové mraky až po zachmuřenou podzimní.