575. LHV Slavné filmové melodie v klavírních proměnách NÁHRADNÍ TERMÍN

575. LHV Slavné filmové melodie v klavírních proměnách<br>NÁHRADNÍ TERMÍN

Čtvrtek

23.9.

19:00

Den Datum Čas
Čtvrtek 23.9.2021 19:00

Vstupenky a abonentky, které si diváci zakoupili na původní produkci 21. října 2020, 10. února a 14. dubna 2021 zůstávají platné i v tomto novém termínu.

Omlouváme se za vzniklé komplikace způsobené přeložením akce a prosíme Vás o zachování Vaší přízně. Děkujeme za pochopení :-(

 

Večer složený z hudebních koláží a improvizací na známé i méně známé melodie ze světové i české filmové scény, např. Harry Potter, Tenkrát na západě, Adéla ještě nevečeřela, Tři oříšky pro popelku, Titanic, Forrest Gump a další.

Účinkuje: Jiří Pazour


Program koncertu:

Hudební koláž z hudebních témat Luboše Fišera z filmů:
„Tajemství hradu v Karpatech“, „Černí baroni“, „Adéla ještě nevečeřela“, „Slaměný klobouk“

Improvizace na hudební téma Karla Svobody z filmu „Tři oříšky pro Popelku“ v různých hudebních stylech:
a) klasicismu
      b) romantismu
      c) impresionismu
      d) XX. století
      e) pop-music

Dvě hudební imprese:
a) na hudební téma  Alana Silvestriho z filmu „Forrest Gump“
b) na hudební téma Jamese Hornera z filmu „Titanic“


Úvodní improvizace na hudební témata Johna Williamse z filmů
„Harry Potter“ a „E.T. – Mimozemšťan“

Improvizace na hlavní hudební téma Ennio Morriconea z filmu „Tenkrát na Západě“

Dvě imprese s využitím motivů Vladimira Cosmy z filmů s Pierrem Richardem:
a) „Hořčice mi stoupá do nosu“ a „Rána deštníkem“
b) „Velký blondýn s černou botou“

Improvizace na témata daná publikem 

Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha.

Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Vznikla řada komorních skladeb na objednávku sólistů např. Petra Bernáška, Jany Bouškové, Jaroslava Svěceného, Ladislava Horáka, souborů In modo camerale, Ensemble Martinů, Brahms Trio Prague atd. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“. Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.  

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.

Řadu let Jiří Pazour vystupuje společně s operetně – muzikálovými pěvci Pavlou Břínkovou a Janem Ježkem.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci.

"Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Hudební improvizaci často při svých veřejných vystoupeních propojuje také s výtvarným uměním. V projektu nazvaném  Koncertu tónů a barev Jiří Pazour prezentuje publiku své hudební improvizace a jeho žena, malířka Olga Volfová, vytváří před zraky diváků na motivy jeho hudby zcela nové umělecké dílo – obraz, který si mohou návštěvníci představení na místě také zakoupit.

Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě a v Západní Austrálii.

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy - básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.

Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století. Převažuje sklon k rozšířené tonalitě, k tématickému myšlení, kontrapunktu ve smyslu hudebních ploch; často využívá vrstvení hudebních ploch nad sebe. Tyto hudební prostředky se autor snaží vždy obohatit novými; ve své melodice preferuje určité intervalové postupy, má též své oblíbené harmonické kombinace atd. Jmenované složky se snaží vždy dát do služeb hudební i myšlenkové náplně svých skladeb. 

Jiří Pazour zaznamenal také významný úspěch na mezinárodní úrovni jakožto hudební skladatel, a to v USA, když dne 4. ledna 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír v interpretaci amerického tria - sólistky na lesní roh Rachel Childers, která působí v žesťové sekci Boston Symphony Orchestra, houslistky Adrienne Rönmark - sólistky z Detroit Symhony Orchestra a výjimečné pianistky Pauline Martin z Detroitu.

Odkaz na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=_gqcMPnB8oM

Mistrovství Jiřího Pazoura obdivují diváci jak v České republice, tak i v zahraničí. V roce 2016 opakovaně koncertoval na Maltě a ve Švýcarsku. V lednu 2017 si zajel zahrát do USA se skvělou americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose, se kterou také natáčel jejich nové společné CD. Od roku 2015 spolupracuje se špičkovým terapeutem PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům. Více zde: https://www.jiripazour.cz/biografie/

Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha.

Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Vznikla řada komorních skladeb na objednávku sólistů např. Petra Bernáška, Jany Bouškové, Jaroslava Svěceného, Ladislava Horáka, souborů In modo camerale, Ensemble Martinů, Brahms Trio Prague atd. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“. Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.  

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.

Řadu let Jiří Pazour vystupuje společně s operetně – muzikálovými pěvci Pavlou Břínkovou a Janem Ježkem.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci.

"Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Hudební improvizaci často při svých veřejných vystoupeních propojuje také s výtvarným uměním. V projektu nazvaném  Koncertu tónů a barev Jiří Pazour prezentuje publiku své hudební improvizace a jeho žena, malířka Olga Volfová, vytváří před zraky diváků na motivy jeho hudby zcela nové umělecké dílo – obraz, který si mohou návštěvníci představení na místě také zakoupit.

Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě a v Západní Austrálii.

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy - básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.

Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století. Převažuje sklon k rozšířené tonalitě, k tématickému myšlení, kontrapunktu ve smyslu hudebních ploch; často využívá vrstvení hudebních ploch nad sebe. Tyto hudební prostředky se autor snaží vždy obohatit novými; ve své melodice preferuje určité intervalové postupy, má též své oblíbené harmonické kombinace atd. Jmenované složky se snaží vždy dát do služeb hudební i myšlenkové náplně svých skladeb. 

Jiří Pazour zaznamenal také významný úspěch na mezinárodní úrovni jakožto hudební skladatel, a to v USA, když dne 4. ledna 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír v interpretaci amerického tria - sólistky na lesní roh Rachel Childers, která působí v žesťové sekci Boston Symphony Orchestra, houslistky Adrienne Rönmark - sólistky z Detroit Symhony Orchestra a výjimečné pianistky Pauline Martin z Detroitu.

Odkaz na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=_gqcMPnB8oM

Mistrovství Jiřího Pazoura obdivují diváci jak v České republice, tak i v zahraničí. V roce 2016 opakovaně koncertoval na Maltě a ve Švýcarsku. V lednu 2017 si zajel zahrát do USA se skvělou americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose, se kterou také natáčel jejich nové společné CD. Od roku 2015 spolupracuje se špičkovým terapeutem PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům. Více zde: https://www.jiripazour.cz/biografie/

 

Jiří Pazour
Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha.

Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Vznikla řada komorních skladeb na objednávku sólistů např. Petra Bernáška, Jany Bouškové, Jaroslava Svěceného, Ladislava Horáka, souborů In modo camerale, Ensemble Martinů, Brahms Trio Prague atd. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“. Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd. 

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.

Řadu let Jiří Pazour vystupuje společně s operetně – muzikálovými pěvci Pavlou Břínkovou a Janem Ježkem.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci.

"Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Hudební improvizaci často při svých veřejných vystoupeních propojuje také s výtvarným uměním. V projektu nazvaném  Koncertu tónů a barev Jiří Pazour prezentuje publiku své hudební improvizace a jeho žena, malířka Olga Volfová, vytváří před zraky diváků na motivy jeho hudby zcela nové umělecké dílo – obraz, který si mohou návštěvníci představení na místě také zakoupit.

Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě a v Západní Austrálii.

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy - básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.

Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století. Převažuje sklon k rozšířené tonalitě, k tématickému myšlení, kontrapunktu ve smyslu hudebních ploch; často využívá vrstvení hudebních ploch nad sebe. Tyto hudební prostředky se autor snaží vždy obohatit novými; ve své melodice preferuje určité intervalové postupy, má též své oblíbené harmonické kombinace atd. Jmenované složky se snaží vždy dát do služeb hudební i myšlenkové náplně svých skladeb.

Jiří Pazour zaznamenal také významný úspěch na mezinárodní úrovni jakožto hudební skladatel, a to v USA, když dne 4. ledna 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír v interpretaci amerického tria - sólistky na lesní roh Rachel Childers, která působí v žesťové sekci Boston Symphony Orchestra, houslistky Adrienne Rönmark - sólistky z Detroit Symhony Orchestra a výjimečné pianistky Pauline Martin z Detroitu.

Odkaz na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=_gqcMPnB8oM

Mistrovství Jiřího Pazoura obdivují diváci jak v České republice, tak i v zahraničí. V roce 2016 opakovaně koncertoval na Maltě a ve Švýcarsku. V lednu 2017 si zajel zahrát do USA se skvělou americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose, se kterou také natáčel jejich nové společné CD. Od roku 2015 spolupracuje se špičkovým terapeutem PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům.


Délka koncertu 75 minut bez přestávky

Vstupné 200,- Kč

 

 

Děti do 15 let vstup zdarma
Přenosná abonentní vstupenka 800,- Kč
Přenosná abonentní vstupenka seniorská 550,- Kč

 

Abonentky na jednotlivé koncerty v prodeji od 7. září 2020 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161). 
Volné vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji od 7. září 2020 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před koncertem v den konání.