576. LHV S houslemi a kytarou napříč staletími NÁHRADNÍ TERMÍN

576. LHV S houslemi a kytarou napříč staletími<br>NÁHRADNÍ TERMÍN

Středa

20.10.

19:00

Den Datum Čas
Středa 20.10.2021 19:00

Vstupenky a abonentky, které si diváci zakoupili na původní produkce 30. 10. 2020, 24. 2. 2021 a 20. 4. 2021, zůstávají platné i v tomto novém termínu.

Omlouváme se za vzniklé komplikace způsobené přeložením akce a prosíme Vás o zachování Vaší přízně. Děkujeme za pochopení.

 

Dramaturgie koncertu nabídne posluchačům širokou škálu nálad i stylovou pestrost skladeb. V úvodu zazní sonáty dvou barokních velikánů – Antonia Vivaldiho a Giuseppe Tartiniho a zatímco ta první patří mezi méně hrané, Sonáta g moll s podtitulem „Ďáblův trylek“ se stala bezesporu Tartiniho nejslavnějším dílem. Lidová hudba balkánského poloostrova byla inspirací pro mnoho autorů. Přesvědčit se o tom můžete v Bartókových „Rumunských tancích“ i v „Sonatině bulgarice“ bulharského skladatele a kytaristy Atanase Ourkouzounova. Pärtův typický kompoziční styl „Tintinnabuli“ představují Variace s názvem „Frátres“ věnované Gidonu Kremerovi a dramaturgii večera zakončí výlet do „Historie tanga“ argentinského skladatele a bandoneonisty Astora Piazzolly.

Program koncertu:
Antonio Vivaldi: Sonata D Dur RV 10
Giuseppe Tartini: Sonáta g moll „ Ďáblův trylek“
Béla Bartók: Rumunské tance
Arvo Pärt: Fratres
Atanas Ourkouzounov: Sonatina Bulgarica
Astor Piazzolla: Historie Tanga
 

Účinkují:
Leoš Čepický – housle
Petr Saidl – kytara


Leoš Čepický
Konzervatoř v Pardubicích absolvoval v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Akademii múzických umění v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta (oba členové Smetanova kvarteta). Na AMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes.
Zúčastnil se jak sólových, tak i kvartetních soutěží. V Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí zvítězil v roce 1981 s titulem laureáta, na soutěži konzervatoří v Ostravě v roce 1983 získal druhou cenu. V roce 1985 obsadil páté místo na soutěži „Václav Huml“ v jugoslávském Zagrebu. V italské Gorizii v roce 1993 mu bylo uděleno čestné uznání a v roce 1994 se stal vítězem a laureátem soutěže „Beethovenův Hradec“ v Hradci nad Moravicí. Účastnil se také interpretačních kursů u prof. Igora Bezrodného v německém Výmaru.Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí (Zagrebská filharmonie, Filharmonie Košice, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Virtuosi Pragensis atd.). V roce 2000 provedl k 250. výročí úmrtí J.S.Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl.
S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. Zároveň s tímto oceněním získal soubor i cenu publika. Pak už následovala četná evropská turné do klasických zemí komorní hudby, ale také do Singapuru, Jordánska, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a USA.
Pro mnohé české nahrávací společnosti natočilo Wihanovo kvarteto více než 40 CD. Během roku 2005 dokončilo nahrávku kompletního kvartetního díla L.van Beethovena.
Od října 2008 do března 2009 na šesti koncertech v sále Anežského kláštera v Praze Wihanovo kvarteto provedlo všech 16 kvartet L. van Beethovena. Celý cyklus se natáčel na CD a DVD (část) a byl vydán u  anglické společnosti Nimbus Alliance.
U této společnosti také v roce 2009 vyšla zcela unikátní nahrávka 24 Capriccií pro sólové housle v úpravě pro smyčcové kvarteto ( William Zinn).
Leoš Čepický roce 2002 natočil pro vydavatelství Multisonic sólové CD, Sonáty a Partity pro housle J.S.Bacha. V roce 2013 vyšlo u Nimbus Alliance jeho nové CD. Klavírním partnerem na této desce je vynikající český pianista Ivan Klánský.
V březnu 2017 provedl společně s klavíristou Stanislaven Boguniou na dvou koncertech v sále Martinů v Praze všech 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena.
Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU.

Hraje na housle z dilny Mistra houslare Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesu 1741.


Petr Saidl
Studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof. Moniky Rostové. Aktivně se účastnil mistrovských kurzů (G. Crosskey,  J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle…). Je držitelem řady ocenění z národních a mezinárodních soutěží. V roce 1990 byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu. V roce 1993 zahájil svoji pedagogickou činnost na pardubické konzervatoři, kde od roku 2007 vede kytarové oddělení. Od roku 2016 působí také na AMU v Praze Jeho studenti obsazují čelní příčky v národních i mezinárodních kytarových soutěžích (211 cen, 79 prvních cen). Za výjimečné pedagogické výsledky byl v minulosti dvakrát oceněn. Je pravidelně zván do porot kytarových soutěží, na kytarové festivaly, konzervatoře a hudební university. Spolupracuje s hudebními nakladatelstvími. V roce 2010 se stal členem „D´Addario family". Jako sólista i člen různých komorních seskupení, nejčastěji s houslistou Bohuslavem Matouškem, violistou Milanem Řehákem, a také jako člen kytarového kvarteta "Guitar4mation", koncertoval v mnoha evropských zemích. Řada rozhlasových a televizních snímků vznikla ve spolupráci s  ORF, ARD, BR1, ČT a ČR. Natočil několik odbornou kritikou vysoce ceněných CD - dvě sólová, další s violistou M. Řehákem a tři s kytarovým kvartetem „Guitar4mation". Je uměleckým ředitelem projektu „Kytara Kutná Hora“, který mimo jiné zahrnuje festivaly „Kytarová noc“ a „Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora“ nebo udělování ceny „Mladý kytarista roku“.

Délka koncertu 80 minut bez přestávky

Vstupné 200,- Kč

Děti do 15 let vstup zdarma
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí.

Podmínky rezervace a prodeje vstupenek