591. LHV / Chairé - Andělské přátelství
Chrám Povýšení sv. Kříže

591. LHV / Chairé - Andělské přátelství<br>Chrám Povýšení sv. Kříže

Úterý

3.10.

19:00

Den Datum Čas
Úterý 3.10.2023 19:00

Chairé je umělecké těleso nevelké a nenápadné, zrodilo se r. 1999 v Příbrami, ale od počátku si programově udržuje líbezný, jindy vznešený ponor do jemné a jímavé anonymní, duchovní i lidové muziky, a to jak české, tak evropské. Oduševnělá poloha oné hudby pramení zajisté i z toho, že Chairé má v čele mimořádnou osobnost – svého zakladatele, všestranného znalce i hledače starých hudebních partů, vynikajícího multiinstrumentalistu i citlivého aranžéra Josefa Krčka.

Soubor Chairé, výjimečný jak hudebním projevem, tak repertoárem, má už dnes zasloužené renomé doma i v cizině (Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Belgie atd.), vydal řadu CD, vesměs s krásnými poetickými názvy jako Písně, které vracejí čas, Doteky duše, Píseň je touha, Zpěvy sladké Francie, O vánocích zpívám, Zpíváme od jara do zimy.

Ve svém bohatém repertoáru soubor Chairé začal oživovat českou a evropskou anonymní, duchovní a lidovou píseň období gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Zároveň nastudoval program českých a evropských koled, písně ročního koloběhu, písně třicetileté války, renesanční tance, zpěvy sladké Francie, duchovní současnou hudbu a Loutnu českou A.M. z Otradovic.

 

 

Petr Hora Hořejš český publicista, scénárista, spisovatel, mj. autor mnoha dílů historického cyklu (od roku 1979) Toulky českou minulostí, napsal o souboru Chairé:

„Chairé!“ Dávný, ale dodnes živý pozdrav v Řecku: „Buď zdráv!“ Chairé byla dcerou Érota a Psyché, čili dávnou mytologickou bytostí, a dodnes zůstává synonymem pro radost, symbolem vyrovnanosti, klidu i štěstí. Tento výraz, Čechům málo známý, si dal do štítu jedinečný soubor hrající na historické hudební nástroje, skupina repertoárově sice obrácená do minulosti – ke gotické, renesanční a barokní hudbě, avšak uměleckým působením cele otevřená dnešku. Rozdává potěšení a věří, že svou hudbou posluchače nejen povzbuzuje, nýbrž i uzdravuje. Ne-li tedy doslova, nepochybně nabízí útěchu a mír. Zvuk souboru je opřen o unikátní prastaré nástroje, které lze sotva jindy zaslechnout – o antické lyry.

 

Vstupné 250,- Kč

Děti do 15 let vstup zdarma,
studenti sleva 50%
Přenosná abonentní vstupenka 950,- Kč
Přenosná abonentní vstupenka seniorská 700,- Kč

Abonentky na jednotlivé koncerty v prodeji od
4. září 2023 v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161).
Volné vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji od 4. září 2023 on-line na www.smetanuvdum.cz, v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před koncertem v den konání.