Pronájem Smetanova domu

Smetanův dům nabízí k pronájmu prostory pro pořádání plesů, zábav, sympozií, firemních akcí, přednášek atp. Uspořádání sálů pro jednotlivé akce může být v několika variantách uvedených níže.

Maximální kapacita obou sálů i s využitím balkonu je 550 návštěvníků (plesy a akce podobného charakteru).
Dle dohody lze zajistit i občerstvení s obsluhou v bufetu u malého sálu. Externí spolupracovníci mohou podle vašeho přání obstarat potřebné osoby pro hladký průběh akce - pokladní, uvaděčky, hasiče...

K dispozici je i reprezentační salonek v přilehlé restauraci - po dohodě s restaurací Karlov.

 

 

 

                 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA SMETANOVA DOMU

Pronájem a virtuální prohlídky prostor
 

Velký / malý sál

PLESY / SPOLEČENSKÉ AKCE

pronájem velkého sálu, malého sálu, vestibulu, šaten, sociálního zařízení včetně nákladů na teplo, vodu, osvětlení, provozních nákladů, mezd tech. personálu, požární hlídky, praní prádla, úklidu.

maximální kapacita 550 návštěvníků
( 216 sedadel u stolu na velkém sále, 120 sedadel u stolu na malém sále,
84 sedadel na balkoně a 130 návštěvníků na stání)

virtuální prohlídka 1  virtuální prohlídka 2

ÚPRAVA S MOLEM PRO MÓDNÍ PŘEHLÍDKY APOD.
celková kapacita 521 sedadel
(z toho 437 sedadel na velkém sále a 84 sedadel na balkóně)

virtuální prohlídka 1  virtuální prohlídka 2

RAUTOVÁ ÚPRAVA
celková kapacita 400 míst na stání

STOLOVÁ ÚPRAVA PRO KONFERENCE, SEMINÁŘE
celková kapacita 388 sedadel
(z toho 304 sedadel u stolů a 84 sedadel na balkóně)

základní sazba 10 hod. trvání                                                         25.000,- Kč
každá další započatá hodina po 02.00 hodině                                 2.500,- Kč
litomyšlské školy, politické strany                                                   15.000,- Kč

 

Velký sál

DIVADLA / KONCERTY

pronájem velkého sálu, jeviště, šaten, sociál. zařízení, včetně provozních nákladů na teplo, vodu, eletrickou energii, mzdy technického personálu, požární hlídky.

maximální kapacita 487 návštěvníků
(403 míst v přízemí, 84 míst na balkoně)

základní sazba 4 hod. trvání                                                          10.000,- Kč
každá další započatá hodina                                                           1.500,- Kč

virtuální prohlídka 1  virtuální prohlídka 2SVATEBNÍ HOSTINY

pronájem velkého sálu, sociál. zařízení, včetně provozních nákladů na teplo, vodu, elektrickou energii, mzdy technického personálu, požární hlídky.

základní sazba 10 hod trvání                                                          15.000,- Kč
každá další započatá hodina                                                            1.500,- Kč

 


 

 

 


 

Malý sál

KONCERTNÍ USPOŘÁDÁNÍ
v celkové kapacitě 120 míst

virtuální prohlídka


RAUTOVÁ ÚPRAVA
v celkové kapacitě 150 míst

virtuální prohlídka
 

pronájem malého sálu, sociál. zařízení, včetně provozních, nákladů na teplo, vodu, elektrickou energii, mzdy technického personálu, požární hlídky.

koncertní úprava - základní sazba na 1 hodinu                              1.500,- Kč
stolová úprava - základní sazba na 1 hodinu                                  2.000,- Kč