Smetanův dům Litomyšl

Komenského nám. 402
570 01 Litomyšl

IČO: 00527416
DIČ: nejsme plátci DPH
č.ú.: MONETA MONEY BANK 239314546/0600

tel.: 461 613 239
 

email: smetanuv.dum@litomysl.cz
web: www.smetanuvdum.cz
facebook: SmetanuvDum


 

RESTAURACE KARLOV
tel.: 461 613 417

Kontakty                                                                                   Příspěvková organizace města Litomyšl

MgA. LEOŠ KREJČÍ ředitel
tel.: 461 612 255
mobil: 602 712 164
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz

Pavlína Růžičková tajemnice uměleckého provozu
tel.: 461 613 239
mobil: 603 723 816
ruzickova@smetanuvdum.litomysl.cz

HANA ŠVANDOVÁ ekonomka
tel.: 461 613 239
mobil: 733 539 552
smetanuv.dum@litomysl.cz

Ing. LUBOMÍR ADOLF mistr světel / zvuku
tel.: 461 613 239
mobil: 603 538 724
adolf@smetanuvdum.litomysl.cz

MIROSLAV KOUPIL jevištní mistr / technik
tel.: 461 613 239
mobil: 603 574 740
koupil@smetanuvdum.litomysl.cz

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(General Data Protection Regulation)

Veškeré úkony týkající se OÚ jsou v souladu se zákonem o GDPR. Smetanův dům Litomyšl zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od organizace přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vnést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:
Ing. KLÁRA HUDEČKOVÁ
pověřenec pro ochranu osobních údajů
telefon 720 073 518, e-mail poverenec@litomysl.cz
Osobní konzultace možná po telefonické domluvě

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)