Smetanův dům Litomyšl

Komenského nám. 402
570 01 Litomyšl

IČO: 00527416
DIČ: nejsme plátci DPH
č.ú.: ČS a.s.  1280430359/0800

tel.: 461 613 239
fax: 461 613 416
email: smetanuv.dum@litomysl.cz
web: www.smetanuvdum.cz
facebook: SmetanuvDum


 

RESTAURACE KARLOV
tel.: 461 613 417

Kontakty                                                                                   Příspěvková organizace města Litomyšl

MgA. LEOŠ KREJČÍ ředitel
tel.: 461 612 255
mobil: 602 712 164
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz

Pavlína Růžičková tajemnice uměleckého provozu
tel.: 461 613 239
mobil: 603 723 816
ruzickova@smetanuvdum.litomysl.cz

HANA ŠVANDOVÁ ekonomka
tel.: 461 613 239
mobil: 733 539 552
smetanuv.dum@litomysl.cz

Ing. LUBOMÍR ADOLF mistr světel / zvuku
tel.: 461 613 239
mobil: 603 538 724
adolf@smetanuvdum.litomysl.cz

MIROSLAV KOUPIL jevištní mistr / technik
tel.: 461 613 239
mobil: 603 574 740
koupil@smetanuvdum.litomysl.cz

 

Veškeré úkony týkající se OÚ jsou v souladu se zákonem o GDPR. Smetanův dům Litomyšl zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od organizace přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vnést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: 
Smetanův dům Litomyšl
Sídlo: Komenského nám. 402, 570 01 Litomyš, IČ: 00527416, DS: jmpw7yb
telefon: 461 613 239, e-mail: smetanuv.dum@litomysl.cz