Předplatné - Divadelní abonentní cyklus

Publikováno: 10.09.2019

Smetanův dům každoročně pořádá tradiční abonentní cykly osmi představení, která mohou diváci zakoupit za zvýhodněných podmínek.
Protože od ledna do konce března probíhá ve Smetanově domě plesová sezona, jsou divadelní abonentní cykly rozděleny do jarní a podzimní části.

Jarní divadelní sezona probíhá od začátku dubna do konce června. Prodej vstupenek předplatného na čtveřici jarních představení začíná obvykle ve druhé polovině měsíce března v Informačním centru Litomyšl na Smetanově náměstí (tel.: 461 612 161).
Cena divadelního abonmá 1. pořadí 890 Kč / 2. pořadí 820 Kč / 3. pořadí 790 Kč.
Cena za jedno divadelní představení se tedy pohybuje v průměru kolem 200 korun.

Podzimní divadelní sezona probíhá od začátku října do poloviny prosince. Prodej vstupenek předplatného na čtveřici podzimních představení začíná obvykle ve druhé polovině měsíce září v Informačním centru Litomyšl na Smetanově náměstí (tel.: 461 612 161).

Cena divadelního abonmá 1. pořadí 890 Kč / 2. pořadí 820 Kč / 3. pořadí 790 Kč.
Cena za jedno divadelní představení se tedy pohybuje v průměru kolem 200 korun.