Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové byly ve znamení experimentu a ekologie!

Publikováno: 11.06.2019

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové byly ve znamení experimentu a ekologie!

Památku M. D. Rettigové, která v Litomyšli nejen žila, ale také učila hospodyňky, aby ve vaření nepodléhaly stereotypům a experimentovaly, jsme uctili i v roce 2019. Také letos se na Smetanově i Toulovcově náměstí sešli milovníci dobrého jídla a pití. Děkujeme všem za pomoc i účast. Tam nahoru samozřejmě také za nebeskou protekci. Věříme, že jste ocenili nejen širokou nabídku dobrého jídla a pití, skvělou zábavu, která gastroslavnosti doprovázela, ale i to, že jsme dali STOP plastům a zavedly popelnice na tříděný odpad.

Podle měření tzv. zbytkových dat mobilních telefonů byla návštěvnost Gastronomických slavností M. D. Rettigové od 17. do 19. května 2019 celkem bezmála 20 tisíc návštěvodnů. Jde o součet turistů -  tedy vícedenních návštěvníků, kteří zde nocovali  (5.631 turistodnů) - a výletníků – tedy jednodenních návštěvníků, kteří zde strávili minimálně 3 hodiny času nepřerušeně. Z těchto čísel jsou vyloučeni rezidenti, dojíždějící i tranzitující – tedy ti, kteří zde bydlí, pracují, studují či městem jen projíždějí. Celkem asi 1.300 návštěvodnů patří z čísel výše zahraničním návštěvníkům (z Francie, Slovenska, Rakouska, Německa, Ukrajiny, Nizozemí….). Návštěvnost „dne D“ – tedy soboty 18. května – byla bezmála 10 tisíc návštěvodnů.       

Dodejme, že městské slavnosti se konaly pod záštitou Romana Línka, 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje a město i městské organizace jej pořádali ve spolupráci s nejoceňovanější gastronomickou školovou v ČR, SOŠ a SOU Polička, AKC ČR, Sborem paní a dívek, Restaurací a minipivovarem Veselka a řadou dalších institucí i firem.

Za přípravný výbor
Ing. Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

1.
V předvečer Gastroslavností M. D. Rettigové byla v Galerii de Lara vernisáž výstavy Velké ženy z quiltu. Díla Renaty Edlmanové doprovází knihu Velké ženy z malé země.
2.
Průvod nejen kuchařů a cukrářů ke hrobu M. D. Rettigové uctil památku této velké ženy, která spojila část života právě s Litomyšlí.
3.
Bez degustačního menu místních restaurací si již gastroslavnosti nedovedeme představit. Letos vše nově podáváno do bio rozložitelných nádob.
4.
Velký propagátor brouků na talíři Jan Škraňka připravoval cvrčka podle Rettigové, saranče v karamelu či žabí stehýnka. Stánek Brouk na talíři byl v neustálém obležení.
5.
Výhercem soutěže O kotlík starosty Litomyšle ve vaření kotlíkových gulášů se stala parta Světáků – poděkování však patří všem týmům!
6.
Smetanovo i Toulovcovo náměstí se proměnilo v obrovskou jídelnu plnou spokojených strávníků. Děkujeme za návštěvu!
7.
Překrásný den jsme zakončili večerní tancovačkou na Smetanově náměstí se skvělými Machos Burritos.
8.
Během dne vám k dobrému chutnání hrála Cimbálová muzika Frgál a také kapela Marien.
9.
Parádní tečkou za letošními Gastronomickými slavnostmi M. D. Rettigové byla nedělní sousedská husička. Díky SOŠ a SOU Polička – bez vás by to nešlo!