Viktor Kronbauer - Přehlídka divadelních fotografií ve Smetanově domě

Publikováno: 30.05.2022

K uspořádání soutěže o nejlepší divadelní fotografie vedla Institut umění — Divadelní ústav snaha o zvýšení povědomí o svébytném, a ne zcela doceněném uměleckém druhu. Cílem přehlídky je prostřednictvím oceněných fotografií „podat zprávu”, použijeme-li termín Jaroslava Krejčího, o současné podobě divadelní fotografie i divadla v České republice obecně a vytvořit prostor pro odbornou reflexi. Inspirací se staly obdobně zaměřené zahraniční přehlídky — vedle Bienále divadelnej fotografie v Bratislavě a Konkursu Fotografii Teatralnej v polské Varšavě to bylo především Trienále v srbském Novém Sadu, na kterém získala nejvyšší ocenění řada českých fotografů (například Jaroslav Krejčí a Viktor Kronbauer). Přehlídka byla původně koncipována jako jednorázová akce a součást rozsáhlého vědecko-výstavního projektu Česká divadelní fotografie 1859—2017 prezentovaného v roce 2018 v pražském Obecním domě. Překvapivě velký zájem soutěžících přesvědčil organizátora vyhlašovat přehlídku periodicky a učinit z ní tradici.

V roce 2020 byl vyhlášen 2. ročník této soutěžní přehlídky, do které se přihlásilo 66 soutěžících zasláním 623 fotografií z let 2018 a 2019, a to ve dvou kategoriích: Profesionální (Inscenace/ Divadelně-performativní projekt) a Studentské (Volná tvorba s divadelní tematikou). Snímky posuzovala odborná pětičlenná porota, složená ze zástupců různých profesí umělecké teorie i praxe spjaté s divadlem (předseda — fotograf a pedagog Josef Ptáček, dramaturg, dramatik, herec, pedagog a v současnosti rektor JAMU Petr Oslzlý, fotograf a pedagog Jaroslav Prokop, dramaturgyně a kritička Lenka Dombrovská a teatrolog Otto Drexler). Vybráno bylo celkem 31 vítězných fotografií od 13 umělců a umělkyň: v Profesionální kategorii byly uděleny tři hlavní ceny a čtyři čestná uznání, ve Studentské dvě 2. a dvě 3. ceny a dvě čestná uznání, 1. cena udělena nebyla. Dále byly předány ceny CZECH PHOTO a FUJIFOTO. Vedle laureátů vybrala porota dalších 64 fotografií od 25 autorů a autorek, z nichž je část prezentována na této výstavě.