Vážení tanečníci,
bohužel vzhledem k nadále stagnující koronavirové krizi jsme nuceni plánované taneční kurzy v roce 2021 zrušit.

Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace způsobené rušením akcí a prosíme Vás o zachování přízně.

 

Kurz tance a společenské výchovy 2021

Pro všechny dívky a chlapce milující tanec pořádá Smetanův dům tradiční Kurz tance a společenské výchovy. Kurzu vévodí standardní společenské tance, ovšem stranou nezůstanou ani latinskoamerické rytmy a další „speciality“.

Zápis do kurzu bude probíhat od 5. října do 4. prosince 2020 v Informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612 161.

Kurz zahrnuje 13 lekcí včetně dvou prodloužených a Věnečku. Kurz proběhne od 12. ledna do 4. března 2021 ve Smetanově domě Litomyšl.

Výuku tance vedou profesionální taneční instruktoři manželé Martina a Aleš Novákovi, kteří od roku 1991 velmi úspěšně vedou Taneční školu Besta v Chrudimi.

Cena kurzovného 1350 Kč

 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO ROK 2021

ÚTERÝ         12. ledna         19.00 – 21.30 hod.  1. lekce

ČTVRTEK    14. ledna         19.00 – 21.30 hod.  2. lekce

ÚTERÝ         19. ledna         19.00 – 21.30 hod.  3. lekce

ČTVRTEK    21. ledna         19.00 – 21.30 hod.  4. lekce – FOTOGRAFOVÁNÍ
Na tuto lekci přijďte již v 18.30 hodin!
Cena za fotografii 110,- Kč (není součástí kurzovného)

ÚTERÝ         26. ledna        19.00 – 22.30 hod.  5. lekce
1.  PRODLOUŽENÁ – reprodukovaná hudba

ÚTERÝ          2. února        19.00 – 21.30 hod.  6. lekce

ČTVRTEK     4. února        19.00 – 21.30 hod.  7. lekce

ÚTERÝ          9. února        19.00 – 21.30 hod.  8. lekce

ČTVRTEK   11. února        19.00 – 21.30 hod.  9. lekce

ÚTERÝ        23. února        19.00 – 22.30 hod.  10. lekce 
2. PRODLOUŽENÁ – hraje COMBO 2

ČTVRTEK   25. února        19.00 – 21.30 hod.  11. lekce

ÚTERÝ          2. března        19.00 – 21.30 hod.  12. lekce
(nácvik na Věneček)

ČTVRTEK     4. března        19.00 – 24.00 hod   13. lekce
VĚNEČEK – hraje kapela COMBO 2
Na závěrečný večírek přijďte již v 18.30 hod.!!!

Na lekce tanečního kurzu přicházejte vždy včas a s platnou průkazkou pro rok 2021. Chlapci musí mít na každou lekci čisté bílé rukavice!

Upozornění:
Smetanův dům organizaci kurzů přizpůsobí aktuální epidemiologické situaci nařízené Ministerstvem zdravotnictví. V případě nemožnosti pořádání kurzů bude kurzovné a vstupné vráceno v poměrné výši.


-----------------------------------
Prodej vstupenek a gardenek se bude řídit aktuálními nařízeními Vlády ČR!

Cena gardenky: 500,- Kč.
Gardenka je přenosná a platí na všechny taneční lekce kromě Věnečku.
Prodej gardenek bude probíhat v Informačním centru na Smetanově náměstí od 4. 1. do 11. 1. 2021, od 12. 1. předprodej bude pokračovat v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí.

Prodej vstupenek na jednotlivé taneční lekce bude zahájen od 4. 1. 2021.
Jedná se o místo na balkoně s dobrým výhledem na taneční parket.

Jednotlivé vstupné:
Běžná lekce 50,- Kč / 1. prodloužená 70,- Kč / 2. prodloužená 90,- Kč / Věneček 150,- Kč velký sál, 130,- Kč malý sál, 110,- Kč stání

Prodej vstupenek:
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí. Více informací na www.smetanuvdum.cz nebo na tel. 461 613 239.