585. LHV Jak se hladí duše aneb Vánoce s poezií

Čtvrtek

15.12.

19:00

585. LHV Jak se hladí duše aneb Vánoce s poezií

Slavení Vánoc od nejstarších dob až do současnosti s hudebními ukázkami nejen klasického repertoáru s vánoční tematikou, ale též starých vánočních písní chodských i moravských.

Klasická hudba

585. LHV Jak se hladí duše aneb Vánoce s poezií

Čtvrtek

15.12.

19:00

585. LHV Jak se hladí duše aneb Vánoce s poezií

Slavení Vánoc od nejstarších dob až do současnosti s hudebními ukázkami nejen klasického repertoáru s vánoční tematikou, ale též starých vánočních písní chodských i moravských.

586. LHV - Orbis Trio

Středa

22.2.

19:00

586. LHV - Orbis Trio

Orbis trio se v současnosti řadí mezi nejúspěšnější komorní soubory nejen v České republice, ale i v evropském měřítku, Během roku 2009 se stalo laureátem čtyř mezinárodních soutěží a v roce 2010 bylo odbornou porotou zvoleno nositelem prestižní "Ceny Českého spolku pro komorní hudbu".

587. LHV - Romance ve francouzském impresionismu

Čtvrtek

23.3.

19:00

587. LHV - Romance ve francouzském impresionismu

Na koncertě zazní stěžejní díla pro housle a klavír z období francouzského romantismu a impresionismu. Jejich interpretace se ujmou houslista Milan Al-Ashhab a klavírista Adam Skoumal, kteří se na tento program dlouhodobě zaměřují a představili jej mimo jiné na recitále v Berlínské filharmonii.

588. LHV - Antikvartet Dušana Vančury

Čtvrtek

13.4.

19:00

588. LHV - Antikvartet Dušana Vančury

Skupina založená Dušanem Vančurou v roce 1962, obnovená po padesáti letech nečinnosti v roce 2013. Soubor má na kontě dvě CD a chystá další v aktuální sestavě. V současnosti vystupuje ve složení Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirthová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. Repertoár Antikvartetu se pohybuje napříč žánry a staletími, sahá od klasické čtyřhlasé sborové literatury přes lidové písně a spirituály, až k soudobým skladbám s texty Dušana Vančury.

589. LHV - Händelův barokní ohňostroj

Úterý

16.5.

19:00

589. LHV - Händelův barokní ohňostroj

Litomyšlský symfonický orchestr vaši duši potěší hudbou psanou pro královské uši. Do dnešní doby s oblibou interpretovaná barokní díla Georga Fridricha Händela spojují jemnost, energii a slavnostní atmosféru. V pásmu nazvaném „Händelův barokní ohňostroj“ zazní kromě známé Vodní hudby a Hudby k ohňostroji také Koncert B dur pro harfu a orchestr, ve kterém s Litomyšlským symfonickým orchestrem sólově vystoupí harfenistka Hedvika Mousa Bacha.